Łyżeczkowanie

Łyżeczkowanie jest to nieinwazyjny zabieg dermatologiczny polegający na mechanicznym usunięciu zmiany skórnej sterylnym narzędziem chirurgicznym. Metoda ta jest najczęściej stosowana w leczeniu brodawek wirusowych (tzw. kurzajek), kłykcin kończystych lub zmian o typie mięczaka zakaźnego. Zabieg wykonywany jest po uprzednim znieczuleniu miejscowym w postaci kremu lub iniekcji śródskórnej.